Instagram

جمعه، مرداد ۹

از آدم هامی دانید قشنگی شکست در رابطه چیست؟ رابطه از هرنوعی حالا. چه دوستانه چه عاشقانه. قشنگی اش دوره ای است که نقاهتت را گذراندی و حالا آماده ای برای کشف آدم های نو. و بعد یکی از همان روزها یکی از همان کشف ها آنچنان درست و حسابی و کامل است که با خودت فکر می کنی مهم نیست چقدر طول بکشد. مهم اینست که اتفاق افتاده است. بعد می فهمی دیگر طول رابطه ها برایت مهم نیستند و قرار نیست شکست ها را انکار کنی. اتفاق افتادن رابطه ها مهم اند. بعد با خودت فکر می کنی این یعنی بزرگتر شده ای.

۱ نظر:

آیسا گفت...

حتی انتظار کشیدن براش هم قشنگه . یعنی همون لحظه ای که داری از غم زمینو گاز می زنی می دونی می گذره . می دونی دوباره شروع می کنی . حتی جای زخمشم نمی مونه .