Instagram

جمعه، اردیبهشت ۱۰

شنبه 30 آبان1388


حقیقت اینست که من پیشبندم را خیلی دوست دارم و بدجوری حس می کنم در پاریس

هستم. اینکه بعضی ها با بوسه های فرانسوی یاد پاریس می افتند و من با بستن این

پیشبند ، مسئله ی عجیبی نیست و چیزهای عجیبتری هم در دنیا وجود دارد که بخواهد

فکر شما را درگیر کند.

دلم باران می خواهد که بروم بایستم پشت پنجره و دلم از تنهایی ام بگیرد.2


شازده کوچولو را به فرانسوی می خوانم و لذت می برم. معنی خیلی چیزها را نمی فهمم .

خواندن کلمه های فرانسوی بهم آرامش می دهد . چند روز پیش عکس هایی از کره دیدم. از

جزیره ای که به نام جزیره ی عشق معروف است. تازه ساخته شده و تمام جزیره انبوه ِ

مجسمه های اروتیک است. و حرکات سک.سی روی تابلوهای راهنما حک شده.

یادم نمی آید چه سایتی بود. اگر عکس های ذخیره شده را می خواستید ، بگویید و ایمیلتان

را هم ضمیمه کنید.

چند شب پیش کفشی را می خواستم . سایز مرا نداشت. کفشی دیگر خریدم. در یکی از

مغازه های سجاد قیمت کفش ها باعث شد چند ثانیه ای به فروشنده نگاه کنم و لبخند بزنم.

گرچه تقریبا مطمئن هستم که پسرک هرگز استهزاء را در لبخندم کشف نکرده و احتمالا فکر

های همیشگی ذهنش را پوشانده است. دنیامان را که دیده اید؟ سال آینده همه دور یک

سفره خواهیم نشست. حتی پسرک جوجه تیغی ِ پشت ِ میز ِ مغازه.

آه یارانه های پدرسگ !


3

در Discussion دانشگاه ،موضوع بحث Dating است. خیلی از پسرها Bonus Night را به

داشتن رابطه ترجیح می دهند. در یکی از کلاس هام Discussion می گذارم . یکی از دخترها

می گوید تازگی ها پسرها زیادی به سک..س فکر می کنند برای همین من از شروع رابطه

می ترسم. باقی دخترها با داد و هوار موافقت شان را با او ابراز می کنند. یاد دخترخاله ی

کوچکم می افتم که هر بار با پسری دوست می شود مجبور به قطع رابطه اش می شود و

هربار دلیل اینست که پسرک 17-18 ساله بعد از یک هفته موضوع را به روابط جنسی

می کشاند.

گاهی فکر می کنم ما نیاز به جامعه ی مدرن را در خودمان حس می کنیم اما از آن بخشی را

بر می گزینیم که هنوز پیش نیازهایش را نگذرانده ایم و تنها به دلیل برچسب لذت که بر آن زده

شده محسورش می شویم بدون آنکه بدانیم درسی که پیش نیاز دارد را نمی توان آموخت ،

تنها می شود در آن رفوزه شد.پ.ن :

اصطلاح Bonus night اولین بار در سریال"Friends" استفاده شد و بعد از آن به عنوان

اصطلاحی استاندارد وارد زبان انگلیسی شد. این اصطلاح یعنی برگشتن دو نفر به

همدیگر (که قبلا رابطه ای داشته اند و از هم جدا شده اند ) و گذراندن یک شب .

تنها س.ک.س .

هیچ نظری موجود نیست: